Your Children…

YOUR CHILDREN ARE NOT YOUR CHILDREN

 Your children are not your children.

They are the sons and daughters of Life’s longing for itself.

They come through you but not from you,

And though they are with you yet they belong not to you.

You may give them your love but not your thoughts,�

For they have their own thoughts.

You may house their bodies but not their souls,

For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.

You may strive to be like them, but seek not to make them like you.

For life goes not backward nor tarries with yesterday.

You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.

The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with

His might that His arrows may go swift and far.

Let our bending in the archer’s hand be for gladness;

For even as He loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.

ÇOCUKLARINIZ ASLINDA SİZİN ÇOCUKLARINIZ DEĞİL   (in Turkish)

Çocuklarınız aslında sizlerin çocukları değildir.

Hayatın kendi içinde devam edişinin oğulları ve kızlarıdır onlar.

Sizin aracılığınızla dünyaya gelirler ama sizden gelmezler.

Onlar sizinle birliktedirler ama size ait değillerdir.

Çocuklarınıza sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil,

Onların kendi düşünceleri vardır.

Çocuklarınızın gövdesini barındırabilirsiniz ancak ruhlarını değil.

 Onların ruhları, sizlerin rüyalarınızda bile ziyaret edemeyeceği, yarının yuvalarında yaşarlar…

Siz onlar gibi olmaya gayret edebilirsiniz. Ama onların size benzemesini beklemeyin.

Hayat ne geriye doğru gider, ne de zaman dünde asılı kalır

Siz anne babalar aslında birer canlı ok olan çocuklarınızı fırlatan yaylarsınız

Okçu sonsuzluğun yolundaki izi görmektedir

Ve bütün kudretiyle bizi büker ki oklar hızlı ve uzağa gitsin

Dilerim okçunun elinde yayı büküşü mutluluğa doğru olsun

Oku asıl fırlatan yüce yaradan,

Havada uçmakta olan oku zaten sevmektedir

Ancak yayın dengeli olanını da sever

 

Kahlil GIBRAN- “Prophet” adlı kitabından

(1883 – 1931)                                              

Türkçeleştiren Sencer DÖNMEZ

Zeka (in Turkish)

İyi diye tanımlanan eğitimler almış, yüksek sınav skorları, parlak karneleri olan, bir diğer deyişle akademik anlamda başarılı kişilerin, sosyal gelişim düzeylerinin hayli farklı oldugunu görüyoruz. Hatta bazen bireylerin akademik başarı ile sosyal gelişimleri arasındaki farkları, çarpıcı durumlar oluşturuyor. Bunun nedenlerini irdelerken düşünce kalıplarının dışına çıkmakta yarar var. Hatta bazı bilimsel yaklaşımları daha yakından incelememiz gerekiyor.

Bilinçli eğitimcilerin yıllardır gayet iyi bildiği gibi; insan zekasının farklı türleri var ve bunlar; sadece “Sözel” ve “Sayısal”’dan ibaret değil. Kişiden kişiye farklılık gösteren bireysel zeka profillerine sahibiz hepimiz. Ayrıca uzmanlar, insanlarda sadece bir tek zeka türünün baskın çıkmasına nadir rastlandığını belirtiyorlar. Kısaca Çoklu Zeka-Multiple Intelligence” olarak (*1) bilinen bu kuramı oluşturan Harvard Üniversitesinin dünyaca ünlü akademisyenlerinden Prof.Dr.Howard GARDNER’dır. Onun ilk başlardaki çalışmalarına göre zeka türleri; sözel-linguistik, matematik-mantık, görsel-uzamsal, vücut-kinestetik=devinduyumsal, müzik-ritmik, ve kişiler arası zeka idi.

GARDNER usta, sonradan Uluslararası Bakalorya-(International Baccalaureate-IB) adını alan, ülke sınırları olmayan, farklı coğrafyalarda eşgüdümlü ve standart eğitim programı kavramının ve dünya vatandaşı yetiştirme hedefindeki eğitim felsefesinin fikir babalarındandır.

Uzmanların, akademisyenlerin çalışmaları yıllarla beraber ilerledikçe çoklu zeka kuramı içinde tanımlanan (*2) zeka türlerinin sayısı da arttı. Duygusal zeka (Emotional Intelligence)’nın odak noktası, birey olarak hayati önem taşıyan insani yetiler dizisi- yani-“kendi duygularımızı yönetme”yeteneği ve olumlu ilişkiler kurabilme potansiyalidir. Duygusal Zeka kavramı, doktorasını Harvard Üniversitesinde yapan Dr.Daniel GOLEMAN tarafından 1995’de ortaya çıkartıldı. 2006 yılında ise Sosyal Zeka-Social Intelligence ortaya çıktı.

“Sosyal Zeka” ifadesi ilk olarak IQ testlerinin yarattığı 1920’li yılların heyecan dalgasında Edward THORNDIKE tarafından, kısaca “insanları anlama ve kendimizi-başkalarını idare etme yeteneği” olarak ifade edilmişti. Yani hem yeni, bir bakıma da seksen yıllık bir kavram bu Sosyal Zeka(*4). Bu kurama göre, beynimizin sosyal devreleri bizleri türlü durumlarda yönlendirmektedir.

Sınav sırasında sınıf arkadaşımızın yanıt kağıdına bakarken yakalanıverdiğimizde, aşık olup göz göze gelip ilk kez öpüşürken, bazen kalabalık ortamda tuttuğumuz gözyaşları seziliverdiğinde, eski bir dostumuzla sohbet ederken paylaşılan keyifte… işte bu ve buna benzer durumlardan beynimizin sosyal devreleri sorumludur. Bu kuramla ortaya çıkan en önemli keşiflerden biri –beyinlerimiz birbirimizle gerçek bağınlantılar kurmamızı sağlayacak şekilde donatılmış durumda.(*5)  olduğudur.

İnsan ilişkilerimizin göze çarpmayan, ama yaşam boyu süren güçlü etkilerini, bilim dünyasında beynimiz ve sosyallik konusundaki yeni araştırmalar ve keşifler gösteriyor. Artık başkalarıyla bağlantı kurma şekillerimiz kolay öngörülemeyen bir önem taşımaktadır.

Toplumsal etkileşimlerimiz beynimizin yeniden biçimlendirilmesinde bile katkı sağlıyor. Kişisel ilişkileri zenginleştiren empati ve ilgi gösterme gibi yetiler de sosyal zeka kapsamında yeralıyor.(*7)

Sosyal Zeka kuramına göre duygularımız BULAŞICI özellik taşıyor. Güçlü duygular aynen bir nezle virüsü gibi yayılabiliyor. Ben de öyle olduğuna inanıyorum. Özellikle olumluluk, sevgi ve birbirine insanca değer verme duygularımı bu satırlarımdan siz bu blogu okuyanlara özenle bulaştırdığıma inanıyorum..

Son söz : Kişi bir bütündür, dolayısıyla onun eğitimi de bir bütündür (holistik). Gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerinin mutlaka benzer duyarlıkla ve bilinçle izlemek hem eğitimciler, hem anne babaların sorumluğundadır.

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________

(1)   Howard GARDNER – “FRAMES OF MIND” The Theory of Multiple Intelligences New York Basic Books,  1983

(2)   Howard GARDNER  “INTELLIGENCE REFRAMED”, Multiple Intelligences for the 21st Century, New York, Basic Books, 1999

(3)   Daniel GOLEMAN- “DUYGUSAL ZEKA” – Varlık Yayınları,İstanbul 1996

(4)   (5) (6) ve (7)  D. GOLEMAN – “SOSYAL ZEKA” –  Varlık Yayınları, İstanbul 2006

 

“P..” köyü (in Turkish)

Az çok toplumsal farkındalığı olan biri olsam da konu Uluslararası Bakalorya Diploma Programı gibi öğrenmenin bütüncül olduğu farklı hedefleri olan bir eğitim programını geleneksel bir özel okula uyarlamak söz konusu olduğunda şunun farkına vardım ki ; pedagojik liderlik ve örnek oluşturabilme büyük önem taşıyor.  Çünkü konu bir eğitim programını alıp getirmek değil, küçük ve kararlı adımlarla kurumsal kültürü geliştirmek. Meslek hayatımda ilk IB öğrenci guruplarından birisiyle gerçekleşitrdiğimiz bir köy okulu yenileme çalışmamızdan sözetmek istiyorum buradan.

 Yılın farklı zamanlarında yürüttüğümüz fon oluşturma etkinliklerinden, yani okul içinde kek, börek satarak elde ettiğimiz para, nerdeyse en son çıkan en ileri cep telefonunu satın alacak miktara ulaşmıştı. Gerçekten gereksinim içinde olan bir sağlık ocağı veya okula yardım etmek istiyorduk. Bu tür etkinliklerde, öğrencilerimin destek olacağı yeri bizzat gidip görmesi, gereksinimlerini yerinde tespit etmesine her zaman önem veririm. Bu sayede  o zamanlar bizden destek talep etmiş bir kaç yeri gidip birlikte gördük ve aslında yardıma pek de ihtiyaçları olmadığını yerinde anlamıştık.  Bizim hedeflediğimiz elimizdeki belirli parayla birlikte saptayacağımız bir yerin onarılması, boyanması veya birkaç gerekli ekipmanın alınması idi.

Bu arayışla yolumuz Ankara şehir merkezine yarım saat ya da bir saat uzaklıktaki “P..” adlı küçük bir köye düştü. Epey zamandır onarım görmemiş bir yoldan köye ulaştık ve sorarak okulu bulduk. Köyün okulundaki öğrenci sayısı yüz kişi kadardı, toplam iki öğretmenli ve şubeleri-sınıfları birleştirilmiş, tipik bir köy okulu.  Üç tane sobayla ısınan bu mütevazi ve hayli bakımsız ilköğretim okulundaki köylü çocuklara daha ilk gittiğimiz gün hemen içimiz ısınmıştı. Okulu biz ilk ziyaret ettiğimizde karşımıza çıkan görünürdeki tek öğretmen, Erkan hoca yirmili yaşlarının sonunda, aynı zamanda okulun müdür vekili ve ilk 1-2-3 ‘lerin de sınıf öğretmeniydi. Kendisine niçin geldiğimizi ve ne yapmak istediğimizi kısaca anlattığımızda önce epey şaşırdı sonra çok büyük memnuniyetle karşıladı.

Yardım etmek için aradığımız yeri sonunda bulmuştuk. Yapılacak epey iş vardı. Bu küçük okulun çatısı akıyor, yağmur olukları çürümüş, dersliklerin içine uzun yıllardır hiç el değmemiş, dış cephesinde ise dökülmeler olmuş ve tuğlalar görünüyordu. Sobalar eskimiş bahçedeki iki basketbol potası paslanmıştı.  Elimizdeki olanakları  en verimli şekilde kullanarak burası için harekete geçtik.  Önce yağmur oluklarını yenilettirmek gerekiyordu. Bunun için en çalışkan IB öğrencilerimden birinin babası sevgili Alper bey aynı zamanda Okul Aile Birliğinde olduğu için kendisinden destek istedik. Onun bizi kırmayacağını biliyorduk. Çeşitli inşaat onarım malzemeleri, boya, yağmur borusu, vs.nin öğrenci gelirlerinden karşılanarak hesaplı satın alımı, oralara nakliyesi ve bize destek olacak güvenilir birisini (Vahit usta) sağlamakta bize içtenlikle yardım etti.  

Onarımla ilgili işler çeşitli güçlüklerle ilerlerken ders yılının sonu da gelip geçmişti. Okulun son gününün hemen sonrasındaki hafta sonu, bir gurup istekli, ve gayretli IB öğrencisiyle buluştuk ve bir kez daha “P..” Köyü için yollara koyulduk. Ekip on bir öğrenci, ben dahil iki öğretmen, bir veli (Alper bey) ve bir inşaat ustasından oluşuyordu. Oraya varır varmaz hemen işe koyulduk

Artık hepimizin kimliği, sıfatı, evlerimizdeki rahatı geride kalmıştı. Kimimizin elinde duvarları kazımak için spatula, kiminde iri fırça rulosu, kiminde kir pas içinde taşımaya çalıştığı soba borusu hızla çalışmaya başladık. Duvarlarla birlikte yüzlerimiz, kollarımız ve hatta giysilerimiz de yavaş yavaş aynı renge bürünüyordu.  Bu ekipte hiç birimizin boya badana konularında deneyimli olduğunu sanmıyorum. Hatta gençlerden çoğunun hayatında ilk kez köy ortamı yakından gördüğünü de söylemeliyim..

Gönülbirliğiyle, toz toprak ve boya içinde Haziran sıcağında ve buram buram inek kokuları ve eşek bağırtıları arasında neşeyle ve büyük mutlulukla bu köy ilköğretim okulunun içini dışını tertemiz yaptık.

“P..” köyü, tıpkı bazı kamu hizmetlerinde olduğu gibi cep telefonlarının da kapsama alanı dışında kalıvermiş. Akşam olduğunu hatta karanlığın çökmekte olduğunu bile zor farkettik. Öğrencilerimin anne-babaları ve okuldaki görevliler, bekleyenlerimiz  gün boyu bizlere ulaşamamışlar ve doğal olarak da çok merak etmişler. 

Dönüş yolunda ben gökte parıldayan yıldızları seyrederken artık cep telefonları vızır vızır çalışmaya başlamıştı. Gelirken ki parfüm kokuları, jöleli saçlar, moda giysilerden hiç eser kalmamıştı.

Ve şehir merkezine yaklaşırken öğrencilerimden şaşırtıcı ve samimi soru beni gerçekten mutlu etmişti:  “Sencer hocam, önümüzdeki hafta sonu birlikte tekrar bu köye tekrar gidebilirmiyiz lütfen?”  

 

“P..” Village

 

I had been a more or less socially aware individual. However along with the task of implementing IB Diploma Programme, a whole new and holistic approach to a mono cultural school environment, I figured out that, a lot depends on true role modeling of the pedagogical leader.  The issue in fact is improving the overall institutional culture with small moves. Here I would like to share a village school study that we enthusiastically joined efforts with a group of my students from early IB cohorts.

During the regular meetings with the students, the common tendency of the group was to find out a small rural or poor area regional health care center or a school and financially contribute a particular need of that place which we can afford. This could well be a mere transferring some money to a place that is allegedly in some need. The whole amount of money that we had was just enough to cover to purchase one latest release, popular cell phone only. This was raised from occasional muffin and pastry sales at different times of the year. So the students of this private school coming from families of high standards seemed not so much appreciative with it.  Along with ordinary office work and several other things, I personally wanted them to get into a hands-on learning experience through this project.

Through some connections from the parents we managed to reach a small health care center and even a distant public school. However with our on site visits, obviously did not need anything from our side. We made few more attempts however failed to find the right address in its every meaning.

It was almost the end of the school year, my students were bored already, time was very tight. And I was about to despair. On our way back from another irrelevant visit with student representatives, we almost accidentally come across with an isolated looking tiny village about 40 km away from Ankara city center. The road to “P..” (name of the village) was very bad indeed. We found their elementary school from which we had no prior information or any kind of contact. We simply opened the rusty gate of the little dusty school yard and walked in and immediately surrounded by kids enjoying their brake.

The only teacher to whom the kids immediately took us to was Erkan hoca, was a tall man in his late twenties. He was quite understandably astonished to see us.  It was my students before me, to tell cheerfully why we were there. He then said you are most welcome.  Erkan said that he is the teacher for joined class of grades 1-2 and 3. There must be another teacher to grades 4 and 5, too, but we have never seen her. Erkan hoca said that he is the acting school principal too.

This school had the standards of few decades ago.  It must have been some number of years the last time this modest village school of four rooms ever had a repair and paint. There were three old stoves for heating.  We were relieved since thinking that we have eventually found the right place. There were lots of things to be taken care of.  The roof leaked, the rainspout did not function, classroom walls needed a good repair and paint as well as the exterior of this little building. We needed to make a real good plan with our money which was limited indeed. Later my student group started finding out prices of house painting and relevant materials.  

Some parents were also involved in the following days. It was Alper bey, father of one of the most hard working girls, who was at the board of the parent teachers association who joined the team.  He brought Vahit, a skillful construction worker to take care of the roof and the rainspout.  After he was done, we formed a team of painters just the day first days of the summer holiday. early morning we were in “P..” village. The team consisted of two teachers (one is me), eleven energetic IB students, and one parent Alper bey and Vahit the worker.

There and that day, we had a different role, all our identities, social status, daily used lotions were somewhere else after as soon as we started peeling the classroom walls off  before the paint. Apparently nobody in the team was experienced at all, except for Vahit, thanks to him, that he guided us what exactly to do.    

With the distinct smell of cows, natural fertilizers in the air, loud occasional cries of donkeys and barking dogs in Pecenek was a kind of life time experience to my students and to me as well. This must have been the first village that these students have ever seen that close and live. Few kids from the village helped us and we all enjoyed this lovely interaction.

We hardly realized that, it was already late evening. I later on found out that the parents of the student group was worried, since they were not able to reach any of us from the mobile phones. Like other public services, mobile phones were very poor there too. At the end of the day, on our way back home, none of us had any fancy hair styles or fashionable clothes, we were all so exhausted. I was watching the already shining stars up  in the sky, while we were still in the  countryside. The mobiles were all on by then. Just as were about to enter the big city again, another beautiful moment in my profession to hear such a sincere question – Can we please come together next weekend and visit this village one more time ?

First Steps

Many centuries ago people used tales to understand and explain the nature,  universe and what ever happened around them. From today’s perspective what we can easily describe as childish stories were called “mitos” or myths in the ancient Greek culture. There used to live the immortal beings on Mount Olympos which is so far away and high that, no mortal can ever reach. The gods of Olympos were held responsible for all the natural or even personal happenings of the world of the mortals.

Here let me give some examples; the explanation for heavy sea is Poseidon the god of seas. In case there is thunder and storm, then Zeus the god of gods is furious with something and he sends his spears of anger to the poor humans. Along with such beliefs and “explanations” solar eclipse must have been considered as a strong warning of some heavenly bodies on the mortals. Therefore people of those times had a carefree life, easy to make up new stories or integrate existing ones without necessarily filtering or any reasonability. 

Thales the great mathematician and thinker used to live in Miletus city, which is today on the Western coast of Aegean Sea in Turkey, near the modern town of Söke. Thales was knowledgeable and talented enough to predict and announce the solar eclipse to take place in 585 BC. (*1). However he had great challenges to convince the people scientifically that, this is a natural and even periodical event. It was a lot easier for the people to think in the other way round. It must have been such a “peace” damaging thing to try to think and search for actual explanations. We can give many similar examples. Till not long ago, earthquakes had funny “explanations” in rural and uneducated parts of Asia Minor. Accordingly “the earth is a plate placed on the head of the yellow ox, quake takes place when he shakes a leg”. Who would dare and care for the discipline of geology and concepts like faults, stratum..

In order for the people who lived in the Aegean about 2600 years ago, to consider what Thales “claimed” for explaining the solar eclipse, they certainly needed to use their own minds and think. They should SERIOUSLY examine the objects in the sky, make calculations, bring out theories. Possible failure could well be a bonus after all. Isn’t it easier to make up another story? One of the divine beings warns us, she or he tells us that if we do not behave well our sun can be blocked even for longer times! In any case, there is a common tendency to believe in to such things. This imaginary and non scientific approach offers great advantages to the leaders too. It must have been very likely for any populist leader to say something like, “I can save your sunlight to be further blocked soon, simply follow me!” Those who have been ”lead” are comfortable and happy in their routine lives and the leaders are happy with greater power. Untill someone asks, are all these really true or not?

After several years “Mitos” leaves its place to “Logos” to a much more orderly understanding of the world and science. Together with Thales this is in fact an exciting beginning for the human being, the man made fairy tales are now replaced with the human mind. Right here, I would like to draw your attention that, all around the world, we still use the famous theory of Thales in geometry. It was along Thales that we accept that, human beings start using their own minds. Start asking crucial questions like where do we all come from, what is the essence of all things, what exactly is nature, how different we the humans are from other beings. These questions are extended as can there be any purpose in life (except for eating good food and relaxing well). Who are we, what is existence, what is good what is bad, what is death. There starts an unending journey of inquiry and progress.

Much different than today’s narrow minded multiple choice standard tests, the human beings start developing new theories and make critiques and make further inquiries without necessarily finding concrete answers. It is considered that philosophy started around those years that Thales lived. Then philosophy and science used to be within each other. Just like Thales himself, a mathematician, a thinker, an expert on astronomy, geography, geometry..

The word “philia” in ancient Greek means love, and “sophia” is wisdom (*2). So the combination of these two words “philosophia” means “love of wisdom”.  The Turkish word of “felsefe” has been derived from Arabic translations. “Philosophos” philosopher in English,  (“filozof” in Turkish) means the person who enjoys and loves wisdom, the one who is in search for it. The words philosophia/ philosophos have been first used by the Aegean thinker and mathematician Pythogoras who lived in between 580-500 BC, by the purpose of defining himself (*3).

After about 2600 years, the love of wisdom reaches to the era of information and communication. At the man time many disiplines are accepted to be born from this great love of the human mind.

 

 

 

 

 

————————————————————————————————–

Acknowledgements:

(*1)”Felsefe” – Doç.Dr.K.DİNÇER- DOĞAN Publications,  Ankara (,page  21)

(*2” FELSEFE” – S.ERDEM- FİL publications , Istanbul (page 10)

(*3)”The Story of Philosophy”- B.MAGEE, DK Press,  Munich,( page 15)

————————————————————————————————–